Ubuntu

Jak přiřadit více IP adres jednomu NIC v Ubuntu 20.04 LTS

Jak přiřadit více IP adres jednomu NIC v Ubuntu 20.04 LTS
Při práci s počítačovými systémy někdy můžete na svém fyzickém počítači vyžadovat více adres IP. Jedním z řešení je instalace více síťových karet ve vašem systému. Není však praktické kupovat nový NIC a zapojit jej do systému, pokud máte možnost přiřadit více IP adres jednomu NIC, který se označuje jako Aliasing IP. Běžným případem použití aliasingu IP je implementace virtuálního hostování založeného na IP.

V tomto příspěvku vám ukážeme, jak přiřadit více IP adres jednomu NIC v Ubuntu OS. Postup předvedeme dne Ubuntu 20.04 (Focal Fossa).

Dočasné přiřazení více IP adres k jedné NIC

V následující části uvidíme, jak přiřadit druhou IP adresu NIC. Druhá IP adresa přiřazená touto metodou je dočasná. Jakmile systém restartujete, bude automaticky odstraněn.

Tady jsou kroky pro přiřazení druhé IP adresy NIC.

1. Nejprve najděte aktuální IP adresu a název rozhraní ve vašem systému. Chcete-li tak učinit, zadejte v terminálu následující příkaz:

$ ip adresa

Následující výstup ukazuje, že naše síťové rozhraní je ens33 a aktuální IP adresa je 192.168.72.157/24 což je dynamická adresa IP přidělená protokolem DHCP.

2. Přiřaďte NIC další IP adresu. Chcete-li svému NIC přiřadit další IP adresu, zadejte v Terminálu následující příkaz:

$ ip sčítač přidat dev

Nahradit s další IP adresou, kterou chcete přiřadit vašemu NIC a se jménem vašeho NIC. Například přiřadit druhou IP adresu 10.1.1.5/8 do vašeho síťového rozhraní ens33, příkaz by byl:

$ ip addr přidat 10.1.1.5/8 dev ens33

3. Po spuštění výše uvedeného příkazu ověřte, zda byla vašemu síťovému rozhraní přiřazena druhá adresa IP. Spusťte následující příkaz:

$ ip adresa

Zde je výstup výše uvedeného příkazu, který zobrazuje dvě adresy IP přiřazené k ens33 síťové rozhraní.

4. Nyní zkuste pingovat obě adresy IP jednu po druhé. Vidíte, že obě adresy IP jsou dosažitelné.

Odeberte více IP adres ze síťové karty

Chcete-li odebrat další adresy IP přiřazené síťové kartě, spusťte následující příkaz:

$ sudo ip addr del dev

Nahradit the s další IP adresou, kterou jste přidělili vašemu NIC a se jménem vašeho NIC. Například k odstranění IP adresy 10.1.1.5/8 přiřazené k našemu síťovému rozhraní ens33, příkaz by byl:

$ sudo ip addr del 10.1.1.5/8 dev ens33

Trvalé přiřazení více adres IP jednomu NIC

V předchozí části jsme přiřadili druhou IP adresu pomocí příkazu „ip addr add“, který není trvalou metodou. Po restartu systému se adresa IP automaticky odebere. V této části uvidíme, jak nastavit IP přiřazení jako trvalé.

Chcete-li trvale přiřadit více adres IP jedné síťové kartě, budete ji muset nakonfigurovat v rozhraní konfigurační soubor.

1. Upravte konfigurační soubor rozhraní následovně:

$ sudo nano / etc / network / interfaces

V souboru připojte následující řádky:

čelím statický inet
adresa

Nahradit se jménem vašeho NIC, kterému chcete přiřadit další IP adresu a s IP adresou, kterou chcete přiřadit. Například přiřadit druhou IP adresu 10.1.1.5/8 do vašeho síťového rozhraní ens33, řádky by se změnily na:

statický iface ens33
adresa 10.1.1.5/8

Po přidání výše uvedených řádků soubor uložte a zavřete.

Nyní restartujte síťovou službu a použijte změny konfigurace, které jste provedli výše:

$ sudo systemctl restartujte síť

Případně přenést a vyvolat rozhraní použít změny:

$ sudo ifdown ens33
$ sudo ifup ens33

Nyní k ověření, zda je síťovému rozhraní přiřazena další adresa IP, použijte následující příkaz:

$ ip adresa

Protože jsme nakonfigurovali další IP adresu v konfiguračním souboru, zůstane i po restartu systému trvalá.

Odeberte více IP adres ze síťové karty

Můžete také odebrat další adresu IP, kterou jste nakonfigurovali v konfiguračním souboru rozhraní. Chcete-li tak učinit, jednoduše upravte / etc / network / interfaces soubor a odeberte položku pro další adresy IP, které jste přidali. Poté soubor uložte a zavřete a restartujte síťové služby:

$ sudo systemctl restartujte síť

nebo sundat a vyvolat rozhraní pro uplatnění změn

$ sudo ifdown ens33
$ sudo ifup ens33

Takto můžete v operačním systému Ubuntu přiřadit více IP adres jednomu NIC. V tomto příspěvku jsme diskutovali o dočasných i trvalých metodách pro přiřazení sekundární IP adresy k jednomu síťovému adaptéru. Podle stejných metod můžete jedné NIC přidělit více adres IP.

Jak používat Xdotool ke stimulaci kliknutí myší a klávesových zkratek v systému Linux
Xdotool je bezplatný a otevřený nástroj příkazového řádku pro simulaci kliknutí myší a stisknutí kláves. Tento článek se bude věnovat krátkému průvodc...
Top 5 ergonomických produktů pro počítačové myši pro Linux
Způsobuje dlouhodobé používání počítače bolest zápěstí nebo prstů? Trpíte ztuhlými klouby a neustále si musíte třást ruce? Cítíte pálivou bolest pokaž...
Jak změnit nastavení myši a touchpadu pomocí Xinput v Linuxu
Většina linuxových distribucí je ve výchozím nastavení dodávána s knihovnou „libinput“ pro zpracování vstupních událostí v systému. Může zpracovávat v...