Data Science

Jak převést pole Python NumPy na seznam pythonů

Jak převést pole Python NumPy na seznam pythonů
Objekt pole se používá k ukládání více hodnot a objekt seznamu se v Pythonu používá k provedení podobného úkolu jako objekt pole. Objekt pole NumPy se používá k provádění různých typů numerických operací v Pythonu. Pomocí této knihovny lze vytvořit vícerozměrné pole. Knihovna NumPy má vestavěný seznam () funkce pro převod pole NumPy na seznam pythonů. Tato funkce nebere žádný argument a vrátí seznam pythonu. Pokud je pole jednorozměrné, vrátí funkce jednoduchý seznam pythonů. Pokud je pole vícerozměrné, vrátí pole vnořený seznam pythonů. Pokud je dimenze pole 0, funkce vrátí místo seznamu skalární proměnnou pythonu. Jak může funkce tolist () převést různé typy matic NumPy na seznam pythonů, je ukázáno v tomto kurzu.

Syntax:

seznam ndarray.seznam ()

Tady, ndarray bude pole NumPy a návratovou hodnotou bude libovolný seznam, pokud ndarray je jednorozměrné nebo vícerozměrné pole.

Převést různé typy pole NumPy na seznam Pythonu:

Způsoby převodu jednoho nebo více dimenzionálních polí NumPy se v tomto kurzu ukázaly pomocí více příkladů. K procvičení následujících příkladů můžete použít libovolný editor podporovaný pythonem. V tomto výukovém programu se k psaní výukového skriptu používá oblíbený editor pythonu, PyCharm.

Příklad 1: Převést jednorozměrné pole do seznamu

Následující příklad ukazuje, jak lze jednorozměrné pole převést na seznam pythonu pomocí seznam () funkce. Knihovna NumPy se importuje na začátek skriptu. arange () funkce se ve skriptu používá k vytvoření jednorozměrného pole hodnot NumPy. Dále seznam () Funkce se používá k převodu pole NumPy na seznam pythonů.

# Import NumPy
importovat numpy jako np
# Vytvořte jednorozměrné pole NumPy s řadou hodnot
np_array = np.arange (5)
# Vytiskněte pole NumPy
print ("Hodnoty pole NumPy: \ n", np_array)
# Převést pole NumPy na seznam pythonu
list_obj = np_array.seznam ()
# Vytiskněte seznam pythonů
print ("Hodnoty seznamu pythonu: \ n", list_obj)

Výstup:

Po provedení skriptu se zobrazí následující výstup. Hodnoty pole NumPy se vytiskly v prvním výstupu, kde se k oddělení hodnot pole použije prostor. Hodnoty seznamu pythonu se vytiskly ve druhém výstupu, kde se čárka (,) používá k oddělení prvků seznamu.

Příklad 2: Převést dvourozměrné pole do seznamu

Následující příklad ukazuje, jak lze dvourozměrné pole NumPy převést na seznam pythonu pomocí seznam () funkce. Knihovna NumPy se importuje na začátek skriptu. pole () funkce se zde používá k vytvoření dvourozměrného pole NumPy číselných hodnot, které se vytiskne později. seznam () funkce se ve skriptu používá k převodu dvourozměrného pole na vnořený seznam pythonů. Dále se vytiskne seznam pythonů.

# Import NumPy
importovat numpy jako np
# Vytvořte pomocí seznamu dvourozměrné pole NumPy
np_array = np.pole ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
# Vytiskněte pole NumPy
print ("Hodnoty pole NumPy: \ n", np_array)
# Převést pole NumPy na seznam pythonu
list_obj = np_array.seznam ()
# Vytiskněte seznam pythonů
print ("Hodnoty seznamu pythonu: \ n," list_obj)

Výstup:

Po spuštění skriptu se zobrazí následující výstup. První výstup ukazuje hodnoty dvourozměrného pole NumPy vytvořeného ze dvou seznamů. Druhý výstup ukazuje hodnoty vnořeného seznamu pythonu.

Příklad-3: Převést trojrozměrné pole do seznamu

Následující příklad ukazuje, jak lze trojrozměrné pole převést na vnořený seznam pythonů pomocí a seznam (). Knihovna NumPy se importuje na začátek skriptu. Dále set_printoptions () Funkce se používá k nastavení hodnoty přesnosti pro plovoucí čísla použitá v poli NumPy. rand () funkce se ve skriptu používá k vytvoření trojrozměrného pole NumPy. Tato funkce generuje náhodné plovoucí číslo. Trojrozměrné pole plovoucích čísel bude vytvořeno pomocí rand () funkce, vynásobená 10 000, aby se získala číselná hodnota se 4 číslicemi před desetinnou čárkou a 2 číslicemi za desetinnou čárkou. Hodnoty trojrozměrného pole budou vytištěny v dalším příkazu. seznam () funkce převede trojrozměrné pole na seznam vnořených pythonů a smyčka tří vnořených pro se použije k formátování hodnot seznamu se dvěma číslicemi za desetinnou čárkou. The kolo() funkce se používá k provedení úkolu. Dále se vytiskne formátovaný seznam.

# Import NumPy
importovat numpy jako np
# Nastavte hodnotu přesnosti pro plovoucí hodnoty
np.set_printoptions (přesnost = 2, potlačit = True)
# Deklarujte trojrozměrné pole náhodných čísel
np_array = np.náhodný.rand (2, 2, 2) * 10 000
# Vytiskněte pole NumPy
print ("\ nHodnoty pole NumPy: \ n", np_array)
# Převést pole NumPy na seznam pythonu
list_obj = np_array.seznam ()
# Zaokrouhlete hodnoty vnořeného seznamu
list_obj = [[[kolo (val3, 2) pro val3 ve val2] pro val2 ve val1] pro val1 v list_obj]
# Vytiskněte seznam pythonů
print ("\ nHodnoty seznamu pythonu: \ n", list_obj)

Výstup:

Po provedení skriptu se zobrazí následující výstup. První výstup ukazuje hodnoty trojrozměrného pole NumPy. Druhý výstup zobrazuje formátovaný výstup hodnot seznamu.

Závěr:

Seznam Pythonu je užitečný objekt pro provádění různých operací, kde lze uložit více hodnot do jedné proměnné, která funguje jako numerické pole jiných programovacích jazyků. Pomocí knihovny NumPy v Pythonu lze generovat různé typy polí. Někdy to vyžaduje převod seznamu do pole NumPy nebo naopak. Jak lze jednorozměrné a vícerozměrné pole převést na seznam pythonu, vysvětlíme v tomto tutoriálu pomocí jednoduchých příkladů. Doufám, že čtenáři po přečtení tohoto tutoriálu snadno převedou pole NumPy na seznam pythonů.

Git Základy slučování a mazání větví Git
Základy slučování a mazání větví Git
Větvení vám pomůže organizovat vaši práci. Musíte však být schopni sloučit svou práci, aby byla práce soudržná. Pokud větve nikdy nespojíte a nevymaže...
Git Základy větve Git
Základy větve Git
Základy větvení Git Schopnost snadno se větvit je jednou z nejlepších vlastností Gitu. Vytváření poboček v jiných systémech pro správu verzí může být ...
Git Jak Squash Git potvrzuje
Jak Squash Git potvrzuje
Jak provádět Squash v Git, aby byla vaše historie čistá Když pracujete s Gitem, je dobré se zavázat často, takže pokud se pokazíte, můžete se vždy vrá...