Datové struktury a algoritmy

Výukový program pro datovou strukturu tabulky hash
Ve výpočetní technice znamená slovo „mapa“ propojení položky v jedné sadě s jinou položkou v jiné sadě. Představte si, že na stránce jsou vlevo slova ...
Výukový program pro grafovou datovou strukturu
Ve výpočtech je graf množina uzlů spojených odkazy. Hlavní rozdíl mezi stromem a grafem spočívá v tom, že strom má jeden kořenový uzel, zatímco graf m...
Výukový program haldy datové struktury
Data jsou množinou hodnot. Data lze sbírat a vkládat do řádků, sloupců, tabulek nebo stromů. Struktura dat není jen umístění dat v žádné z těchto fore...
Výukový program stromové datové struktury pro začátečníky
Úvod Strom v softwaru je jako biologický strom, ale s následujícími rozdíly: Je nakreslena vzhůru nohama. Má pouze jeden kořen a nemá stopku. Větve v...