Django

Jak vytvořit základní vyhledávání pro web Django?
Konkrétní obsah libovolného webu uživatelé obvykle načítají pomocí vyhledávání Google. Pokud je však tato možnost vyhledávání implementována na webu, ...
Ověření formuláře v Django
Ověření formuláře je velmi důležitý úkol pro každou webovou aplikaci pro zadávání platných údajů do databáze. Uživatelé aplikace nebudou moci vložit n...
Použití objektů Django Request a Response
Cyklus Request-response se používá k přenosu dat mezi klientem a serverem ve všech typech webových API. Architektura klient-server se používá v rámci ...
Získejte aktuální adresu URL v šabloně Django
Šablona Django se používá k zobrazení dat aplikace pro uživatele. Někdy je to načítání a zobrazování aktuální adresy URL v šabloně. Aktuální adresu UR...
Jak povolit režim ladění v Django?
Ladění je velmi důležité pro zjištění chyby nebo neočekávaného výstupu jakékoli aplikace. Funkce ladění je nutná k tomu, aby jakýkoli typ aplikace zís...
Jak stáhnout soubor v Django?
Možnost stažení je obecným požadavkem pro všechny webové stránky, jako je online kniha, bezplatný aplikační software, hry zdarma atd. Uživatelé webu m...
Jak používat značku Django Inclusion
Rámec Django používá k prezentaci dat aplikace různé typy šablon. Správcovské rozhraní Django používá vlastní značku šablony. Vzhled těchto prvků rozh...
Použití výchozí hodnoty NULL v modelu Django
Model je jednou z významných částí databázové aplikace Django. Model definuje strukturu databáze. Datový typ databázové tabulky a způsob vkládání dat ...
Jak vytvořit zobrazení Django?
Různé typy dat aplikace Django, například obsah HTML, data XML, data JSON, obrázek, chyba 404 atd. jsou přeneseny do šablony prostřednictvím zobrazení...