Božský mód

Windows 7 GodMode Staré víno v nové láhvi.
Najednou slyšíme o tomto „Božím režimu“ ve Windows 7. Chceme věřit ... věřit v něco dobrého ve Windows 7. A Windows 7 má .. zalapal po dechu… GodMode!...
Seznam identifikátorů CLSID nebo Windows Class pro otevření speciálních složek Windows
Windows má sadu určitých složek, které jsou identifikovány jedinečnými řetězci označovanými jako CLSID nebo Identifikátory třídy Windows. K těmto slož...