Přezimovat

Zobrazit Hibernace v možnostech tlačítka napájení ve Windows 10
Ve Windows 10/8 není ve výchozím nastavení možnost Hibernace aktivována v možnostech tlačítka napájení. Uživatelé si mohou všimnout, že v systému Wind...
Možnost Hibernace chybí v Ovládacích panelech ve Windows 10
Mnoho lidí používá Přezimovat možnost, aby mohli velmi rychle obnovit veškerou práci. Pokud však Možnost Hibernace chybí nebo není k dispozici v Nasta...
Rozdíl mezi spánkem, hybridním spánkem a hibernací ve Windows 10
Mnoho z nás nezná přesný rozdíl mezi různými režimy úspory energie v počítači se systémem Windows Spát, Hibernace nebo Hybridní spánek. V tomto článku...
Hibernace neobnoví předchozí stav počítače. Jak to opravit?
Hibernace umožňuje počítači se systémem Windows 10 obnovit stejný stav jako před přechodem do režimu hibernace. Hodí se, když jej chcete přepnout do r...
Notebook s Windows 10 nebude hibernace
Vyskytly se případy, kdy uživatelé zjistili, že jejich Notebook se systémem Windows prostě nebude hibernace. Pokud tomuto problému čelíte u svého note...
Jak změnit nebo zmenšit velikost hiberfilu.sys ve Windows 10
V tomto příspěvku vám ukážeme, jak zvětšit nebo zmenšit velikost souboru hiberfil.sys soubor ve Windows 10 pomocí příkazového řádku powercfg. Hiberfil...
Mohu přesunout soubor hibernace na jinou jednotku v systému Windows 10?
Pokud je v počítači se systémem Windows málo místa na disku, můžete hledat způsob, jak uvolnit místo na disku - zejména na systémové jednotce. Zobrazu...
Jak v systému Windows 10 zadat typ Hiberfile jako plný nebo zmenšený
Ve výchozím nastavení je Soubor hibernace nebo hiberfile (C: \ hiberfil.sys) je 75% z celkového množství paměti RAM nainstalované v počítači se systém...
Pokud byste v noci spali, hibernovali nebo vypínali Windows PC?
Otázka, kterou mají většina lidí s vědomím energie! Mám v noci hibernaci nebo vypnout počítač se systémem Windows? Který je lepší? V tomto článku proz...