rsync

Jak vyloučit Directory Rsync?
Rsync (zkratka pro vzdálenou synchronizaci) je velmi výkonný nástroj příkazového řádku pro synchronizaci místních a vzdálených souborů a adresářů. Je ...
Jak měřit a ukazovat vývoj rsync kopie Linuxu?
Rsync znamená „vzdálená synchronizace“, což je bezplatný nástroj pro synchronizaci souborů příkazového řádku s otevřeným zdrojovým kódem používaný k p...
Jak používat rsync ke kopírování souborů
Rsync je nástroj příkazového řádku v systému Linux, který se používá ke kopírování souborů ze zdrojového umístění do cílového umístění. Můžete kopírov...
Jak používat rsync s příklady
Rsync je oblíbený nástroj pro synchronizaci souborů, lokálně i vzdáleně. Na rozdíl od jiných synchronizačních nástrojů používá rsync zajímavý algoritm...