Obnovení systému

Chcete-li použít nástroj Obnovení systému, musíte určit, kterou instalaci systému Windows chcete obnovit
Existují situace, kdy je třeba provést operaci Obnovení systému. Někdy se ale můžete setkat s chybou - Chcete-li použít nástroj Obnovení systému, musí...
Jak automaticky vytvořit bod obnovení systému při spuštění v systému Windows 10
Obnovení systému je jednou z nejlepších funkcí systému Windows 10/8/7, která může občas působit jako záchranář. Téměř všichni odborníci na Windows vžd...
Instalační program modulů Windows uvedený v bodě 10 selže v systému Windows
Pokud se při pokusu o obnovení počítače se systémem Windows 10 na Instalační program modulů Windows vytvořeno Bod obnovení systému a selže, pak vám te...
Obnovení systému selhalo Vypršel časový limit vytvoření stínové kopie, chyba 0x81000101
Li Vytvoření bodu obnovení systému selhávají v počítači se systémem Windows a zobrazí se a Vytvoření stínové kopie vypršelo, Chybový kód 0x81000101, p...
Co se stane, když přerušíte Obnovení systému nebo resetujete Windows 10
Když Windows provádí Obnovení systému nebo když se rozhodnete Resetujte tento počítač, uživatel dostane jasné varování, že proces by neměl být přeruše...
Obnovení systému je deaktivováno správcem systému nebo je šedé
Pokud obdržíte Obnovení systému je zakázáno zprávou správce systému, tento příspěvek vám pomůže problém vyřešit v počítači se systémem Windows 10/8/7....
Obnovení systému uvízlo nebo zavěsilo ve Windows 10
Pokud se Obnovení systému zaseklo nebo zavěsilo na Inicializaci obnovení registru ve Windows 10, pak je třeba udělat vše, abyste se dostali z nepořádk...
Nastavení a možnosti obnovení systému Windows dostupné v registru
V tomto příspěvku budeme hovořit o hodnotách registru ve Windows 10/8/7 / Vista, které se zabývají Obnovením systému a o tom, jak můžete přizpůsobit p...
Opravte chybu Obnovení systému 0x8007025d v systému Windows 10
Pokud při pokusu o obnovení systému, ale obdržíte kód chyby 0x8007025d, pak vám tento příspěvek má pomoci. Když narazíte na tento problém, zobrazí se ...