Průhled

Přidejte do systému Windows Vista Aero Shake, Aero Peek, Show Desktop.
Uživatelé systému Windows 7 jsou si vědomi funkcí Aero Shake, Aero Peek, Show Desktop, které jsou k dispozici ve Windows 7. Pokud chce uživatel systém...