C Programování

Zkrátit soubor Linux v C Lang
Jak je zřejmé z názvu „truncate“, znamená to odstranění, vyčištění nebo zmenšení velikosti. Existuje mnoho způsobů, jak zkrátit soubor, když pracujete...
Jak používat systémová volání Fsync v C
Fsync se používá ke koordinaci stavu jádra souboru s jakýmkoli úložným zařízením. Systémové volání fsync () předává („propláchne“) veškerý změněný obs...
Jak používat volání systému hlasování v C
Funkce poll () umožňuje programům multiplexovat vstup a výstup prostřednictvím řady deskriptorů souborů. Jinými slovy, systémové volání poll () je ana...
Jak používat Select System Call In C
Systémové volání select () umožňuje systému sledovat několik deskriptorů souborů. Vybrané systémové volání tedy čeká, až se některý z deskriptorů nebo...
Jak používat systémová volání Lseek v C
Volání systému Lseek bylo použito ke čtení některých konkrétních znaků nebo dat ze souboru nebo k napsání určitého obsahu na konkrétním místě libovoln...
Jak používat systémová volání Write v C
Systémové volání slouží jako primární brána mezi programy a jádrem operačního systému Linux. Ačkoli byste téměř jistě potřebovali mít systémové volání...
Jak používat funkci ATEXIT v jazyce C.
Pokud provádíte proces v operačním systému Linux a vše, co chcete mít normální ukončení procesu, musíte ve svém kódu použít funkci atexit. Funkce atex...
Kódování pomocí vidlice a exec příkladem v c
Název našeho článku obsahuje dvě různé funkce jazyka C, ke kterým dochází při spuštění libovolného programu v našem systému. Bohužel neexistuje nulová...
Jak používat otevřené systémové volání v C
Systémová volání se používají v distribucích Linuxu, aby poskytla bránu v rámci operačního systému Linux a programů. Operační systém Linux používá kni...