Bezstarostný

Bezduché nástroje
Mnoho softwarových balíků pro Linux přidává funkce již desítky let. Otázka se stává; Kolik z těchto funkcí vám pomáhá a kolik jen zaplňuje vaše zdroje...